Υπηρεσίες

Μαθήματα

Για αρχάριους

Για μεσαίο επίπεδο

Για προχωρημένους

Ιδιαίτερα

Για νέους

Ομαδικά

Λειτουργούν τμήματα για

Ενήλικες

Πτυχιούχους

Δημοσίους υπαλλήλους

Προετοιμασία για το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Υποστήριξη ήδη φοιτούντων στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τμήματα Συντήρησης

Επίπεδα B1, B2 – C1 – C2