Τιμές

Τμήματα

  • ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ

  • $6ώρες /εβδ
    • Ύλη επιπέδου Β2 σε 6 μήνες

Έναρξη τμημάτων: καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους

Εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ιταλία

Εποικοινωνήστε μαζί μου για να σχεδιάσουμε μαζί το πρόγραμμα σπουδών που σας ταιριάζει