Εξετάσεις & Πιστοποιήσεις

Πτυχία

CELI

του πανεπιστημίου της Perugia (Università per stranieri di Perugia)

DIPLOMA

του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου (Istituto Italiano di Cultura)

Κ.Π.Γ.

του Ελληνικού Κράτους

PLIDA

Società Dante Alighieri